Biuro podatkowe, a biuro rachunkowe – różnica

Biuro podatkowe, a biuro rachunkowe – różnica

Bardzo duża ilość osób, uważa, że biuro rachunkowe to to samo co biuro podatkowe, jest to jednak błędne myślenie. Wszystkie biura rachunkowe, które nie posiadają uprawnień doradczy podatkowego, nie muszą zachować tajemnicy zawodowej, chyba, że została ona nałożona w odrębnej umowie. Trzeba pamiętać, że taka umowa wcale nie zwalnia księgowego z obowiązku złożenia zeznań przed Urzędem Skarbowym czy też sądem. W przypadku biur podatkowych istnieje odrębna procedura sądowa, która w uzasadnionych przypadkach zwalnia biuro z tajemnicy zawodowej. Należy też pamiętać, że wszystkie biura rachunkowe, które są prowadzone przez osoby uprawnione do prowadzenia ksiąg rachunkowych, i które nie posiadają uprawnień doradcy podatkowego, nie mogą udzielać porad, opinii czy też przedstawiać klientowi wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych. W związku z powyższym faktem warto zawierać umowy z podmiotami, które są uprawnione do doradztwa podatkowego, tak aby otrzymać wszystkie niezbędne usługi w jednym miejscu.

Wstecz
Copyright Reserved - Arbol