Czym jest taniec?

Czym jest taniec?

Taniec jest na pewno wspaniałą forma zabawy. Jego podstawowym elementem jest ruch każdej tańczącej osoby, a następnym ważnym elementem tańca jest rytm. Taniec jest nierozerwalnie związany z naszym życiem i towarzyszy on człowiekowi od zawsze. Najpierw pojawił się taniec magiczny, który tańczony był w określonym celu, na przykład w celu sprowadzenia deszczu w czasie suszy. Później pojawił się taniec obrzędowy, przeradzający się powoli we wspaniała rozrywkę dla ludów pierwotnych. Towarzyszył on każdej uroczystości plemiennej i wykorzystywano go dla różnych celów.

Powoli powstawał taniec ludowy, odrębny dla każdej kultury. Dopiero dużo później tworzono tańce towarzyskie i klasyczne. Do dzisiaj taniec stanowi podstawowy element kultury każdego narodu. Taniec klasyczny wystawiany jest na największych scenach teatralnych i operowych a taniec towarzyski jest podstawą wszystkich turniejów tańca. Taniec stał się inspiracją do powstania wielu dzieł klasyki literackiej. Nierozerwalnie związany jest ze sztuka każdego narodu.

Wstecz
Copyright Reserved - Arbol