Obszar pracy żurawia słupowego - co go określa?

Obszar pracy żurawia słupowego - co go określa?

Żuraw słupowy jest urządzeniem dźwignicowym, wykorzystywanym w wielu gałęziach przemysłu do przeprowadzania różnego typu prac transportowych. Stacjonarne żurawie słupowe wykorzystywane są często jako ważne wyposażenie osobnych stanowisk pracy bądź sprzęt służący do załadunku oraz rozładowywania produktów i surowców. Używane są praktycznie wszędzie, najczęściej jako urządzenia uzupełniające działania większych maszyn dźwignicowych. Wszystkie żurawie słupowe produkowane są najczęściej ze stali malowanej proszkowo lub ze stali cynkowanej. Większość ich modeli ma analogiczną budowę, na którą składa się pionowa podpora w postaci słupa oraz poziomy wysięg. Podstawa żurawia słupowego jest przymocowywana bezpośrednio do podłoża, najczęściej przy pomocy kotew bądź płyty przyłączeniowej. W przypadku nowych inwestycji miejsce pod montaż żurawia słupowego może być specjalnie przygotowane pod względem nośności oraz odpowiednich fundamentów.

Wysięgnik w żurawiku słupowym może mieć różną budowę, będącą wynikiem jego mocowania przy użyciu wspornika bądź odciągu. Wspornik ma kształt podpory, na której opiera się wysięg, z kolei odciąg podtrzymuje wysięg od góry. Obie opcje mają swoje plusy i wady. Żurawie słupowe z odciągiem są bardziej odporne od żurawików wspornikowych, co skutkuje tym, że żuraw słupowy odciągowy może mieć istotnie lżejszą budowę niż żuraw słupowy ze wspornikiem. Żurawie słupowe charakteryzują się znacznym udźwigiem, sięgającym nawet 20 ton. Mają bardzo duże możliwości transportowe, będące efektem obejmowania swoim zasięgiem sporego terenu. Teren pracy żurawia słupowego określany jest przez kilka jego cech. Wysokość żurawia słupowego, a dokładnie wysokość zamocowania wysięgu, stanowi o wysokości unoszenia. Długość wysięgu stanowi o promieniu okręgu lub jego fragmentu, który żuraw słupowy ogarnia swoja pracą. O tym, czy teren pracy urządzenia ma kształt całego, czy też niepełnego okręgu, stanowi kąt obrotu wysięgu żurawia słupowego.

Najbardziej zaawansowane są żurawie słupowe pełnoobrotowe – w ich przypadku teren pracy ma kształt walca, a tym samym daje najszersze możliwości w zakresie operowania elementami. Inne żurawie słupowe cechują się kątem obracania rzędu 270o. Konstruowane są także żurawie słupowe z łamanym wysięgiem, co dodatkowo wspomaga proces manipulowania ładunkami. Żurawie słupowe mogą być uruchamiane ręcznie bądź elektrycznie. Dotyczy to przede wszystkim napędu obrotu wysięgnika żurawia oraz napędu wciągnika. W przypadku żurawików słupowych o dużym udźwigu napęd najczęściej realizowany jest elektrycznie. Udźwigi mniejsze bądź urządzenia działające np. w strefach grożących wybuchem są często obsługiwane ręcznie.

Wstecz
Copyright Reserved - Arbol