Wciągarka jako wyposażenie dźwignicy

Wciągarka jako wyposażenie dźwignicy

Wciągarka to zaawansowane technologicznie rozwiązanie, stosowane do ciągnięcia ładunków w różnych liniach – pionowo w górę albo poziomo, zależnie od potrzeb. Mechanizm wciągarki znajduje zastosowanie w różnego typu urządzeniach, takich jak wciągarki do dźwignic, wyciągarki do samochodów czy przeciągarki o wszechstronnym zastosowaniu. W zależności od wymagań oraz przeznaczenia docelowej instalacji opracowuje się wciągarki o różnym systemie napędowym – manualnym, elektrycznym, hydraulicznym bądź pneumatycznym. Najprostszy wariant wciągarki zbudowany jest z bębna, na który nawija się lina bądź łańcuch oraz przyłączonej do niego ręcznej korby, używanej do rozwijania i nawijania łańcucha.

Bardziej złożone wersje wciągarek zawierają już układ przekładni o różnym stopniu skomplikowania. Wciągarki dźwignicowe to przykład użycia mechanizmu ciągnącego w kierunku pionowym w różnego typu aplikacjach stosowanych do przemieszczania elementów stacjonarnie lub na niewielkich dystansach. Stosuje się je w żurawikach warsztatowych, bramkach warsztatowych, suwnicach natorowych i bramowych. Wciągarki dźwignicowe zaopatrzone są w linę stalową bądź łańcuch stalowy. Pierwsze rozwiązanie jest częstsze w przypadku wciągarek ręcznych, drugie – standardowe w przypadku wciągarek elektrycznych. Budowa wciągarek jest dostosowana do zintegrowania z dźwignicą, np. przez umocowanie jej na haku zblocza bądź połączenie z wózkiem jezdnym. Podstawowym parametrem wciągarki dźwignicowej jest jej nośność. Wciągarka manualna jest w stanie podnieść ciężar rzędu 10 ton, wciągarki z napędem elektrycznym obsługują już ładunki sięgające kilkudziesięciu i kilkuset ton. Napęd manualny używany jest wyłącznie we wciągarkach o niedużych udźwigach, który jest w zasadzie wykluczony w sytuacji bardzo dużych urządzeń. Ważnym w przypadku wciągarek dźwignicowych parametrem jest wysokość oraz tempo podnoszenia.

Wysokość podnoszenia jest związana z możliwościami urządzenia dźwignicowego, czyli np. wysokością posadowienia mostu suwnicy. Tempo podnoszenia wciągarki uzależniona jest z kolei od mocy użytych napędów oraz wielkości obciążenia haka wciągarki. W ramach tego aspektu stosuje się zazwyczaj dwie prędkości – podnoszenia i opuszczania. W urządzeniach dźwignicowych wciągarki są ściśle dostosowywane do zadań, które będą wykonywane z ich zastosowaniem. W niewielkich urządzeniach, takich jak bramki warsztatowe bądź żurawiki warsztatowe często stosuje się wciągarki ręczne, na ogół łańcuchowe. Powszechnie spotyka się to rozwiązanie w bramkach przejezdnych, ze względu na brak potrzeb zasilania urządzenia, a co za tym idzie – możliwość używania go w różnych miejscach pracy. W wielkich maszynach stosuje się rozwiązania napędzane elektrycznie o zaawansowanych systemach napędowych i sterujących.

Wstecz
Copyright Reserved - Arbol